Osteopathie

Osteopathie is een geneeswijze die zich toelegt op het herstellen van een verstoord evenwicht binnen het lichaam.

Hierbij wordt er gewerkt op drie systemen:

  • Osteo-articulair: de beweging van beenderen, gewrichten, spieren, ...
  • Visceraal : de beweging van organen
  • Craniaal : de beweging van de schedelbeenderen

Deze drie systemen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar continu. Vandaar dat een probleem in het ene systeem zich kan uiten door middel van symptomen in een ander systeem.

Osteopathie is een holistische therapie, dit wil zeggen dat wij de mens in zijn totaliteit benaderen. De osteopate behandelt dus geen 'aandoeningen', maar zij behandelt de mens in zijn totaliteit als één functionerend geheel.

De osteopate zal door middel van manuele technieken de bewegingsbeperking(en) in het lichaam alsook de oorzaak van de bewegingsbeperkingen opsporen en behandelen. Hierbij zal het zelfgenezend vermogen van het lichaam gestimuleerd worden en is het lichaam opnieuw in staat om het verstoorde evenwicht te herstellen.