Manuele lymfedrainage (Vodder)

Manuele lymfedrainage ad modum Vodder is een holistische behandeling, waarbij de patiënt in zijn geheel telt.

Aangezien ons lichaam voor het grootste gedeelte uit water bestaat, kan het gebeuren dat er een probleem ontstaat in de aan- en afvoer van dit lichaamsvocht, waardoor er zwelling of oedeem optreedt. Het lymfesysteem werkt samen met het bloedvatenstelsel om een optimale balans te verkrijgen en te behouden tussen de aan- en afvoer van het lichaamsvocht.
Enerzijds filtert het lymfesysteem afvalstoffen uit ons lichaam en anderzijds brengt het bruikbare stoffen terug in onze veneuze bloedbaan.

De Manuele lymfedrainage is niet alleen gericht op een drainerende werking van het lymfestelsel, maar ook op de voedende en zuiverende werking van het totale lichaamsvocht. De therapie heeft als doel de vochtdoorstroming te stimuleren, de immuniteit te verhogen, stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.

Dit effect tracht men te bekomen door middel van zachte stimulerende drainerende handgrepen die beginnen bij de lymfeklieren in de hals (de basis) gevolgd door, afhankelijk van de klacht, de lymfeklieren in de buikstreek, de oksels, liezen en/of het gelaat. Deze techniek zorgt ervoor dat de lymfevaten openen, het lichaamsvocht aantrekken en zo de vochtafvoer in ons lichaam stimuleren.

Manuele lymfedrainage kan gebruikt worden voor een breed spectrum van ziektebeelden met of zonder oedeem, al dan niet in combinatie met andere therapievormen:

 • Na amputatie: mammectomie (met of zonder verwijdering van de lymfeklieren in de oksel) of amputatie van ledematen
 • Post-operatief oedeem: na plaatsing prothese, na kaakchirurgie, ...
 • Post-traumatisch oedeem
 • Sportgerelateerde problemen: spierpijnen, haematomen, laesies, ...
 • Bloedcirculatiestoornissen: claudicatio intermittens, zware benen, spataders, ...
 • Neus-, keel- en ooraandoeningen: sinusitis, ...
 • Stressgerelateerde klachten: slapeloosheid, hoofdpijn, concentratieverlies, ...

 • Auto-immuunziekten: MS, fibromyalgie, ziekte van Crohn, ...
 • Reumatische aandoeningen
 • Klachten van het zenuwstelsel
 • Dystrofieën: Südecksyndroom, ...
 • Dermatologische problemen
 • Orgaanstoornissen: lever, nieren, darmen, hypofyse, ...
 • Ademhalingsproblemen: hyperventilatie, chronisch bronchitis, ...
 • In de pediatrie: cerebrale paresen, neuropatische afwijkingen
 • In de geriatrie: osteoporose, vasculaire problemen, ...