Taping

Rigide taping

Het rigide tapen heeft eerder een pijndempende, verstevigende en preventieve functie. Deze vorm van tapen zorgt ervoor dat het hypermobiele of gekwetste gewricht in een pijnvrije houding wordt vastgezet met beperkte bewegingsmogelijkheden. Het rigide tapen is vooral nuttig tijdens de eerste acute fase van de revalidatie, wanneer versteviging van het betrokken gewricht belangrijk is en extra rekking van het gewricht ten alle tijden vermeden dient te worden.

 

Elastische taping

Het elastisch tapen is een vorm van tapen waarbij kinesiotape wordt gebruikt om lichamelijke problemen te verhelpen en te voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, de lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Tegelijk heft deze tape de huid wat op, hetgeen de vorming van oedeem kan tegengaan. Zo vermindert de druk in de pijnlijk zone waardoor pijnsensaties kunnen afnemen.

We gaan hierbij uit van de gedachte dat spieren niet alleen invloed hebben op de bewegingen van het lichaam op zich, maar bijvoorbeeld ook de bloedsomloop, het lymfestelsel en de lichaamstemperatuur beïnvloeden. Als de spieren niet goed werken, kan dat dus resulteren in uiteenlopende klachten en symptomen. Wanneer de niet goed functionerende spieren echter ondersteund worden door deze elastische tape, zal dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleren.

In tegenstelling tot het rigide tapen dat als doel heeft een bewegingsbeperking van de gewrichten te bekomen, bereikt deze tapemethode juist een vergroting van de mobiliteit door functieverbetering. Deze vorm van taping staat dus toe actief te revalideren. Voordeel hiervan is dat aangedane weefsels belast kunnen worden en zodoende sneller en gerichter kunnen herstellen.

Het principe is: Activeren in plaats van fixeren met daarbij behoud van de volledige functionaliteit van de spieren.